Challenge Europe

  

British Council  od 2008 roku prowadzi  projekt "Challenge Europe", którego  Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym jest partnerem strategicznym

Przebudowa niniejszej strony została wsparta przez British Council Polska


Challenge Europe – Młodzi ludzie z Polski ratują klimat!

W 2008 roku British Council zainaugurowało europejską część globalnego programu związanego z klimatem: Challenge Europe. Jest to trzyletnia kampania, która w zamierzeniu ma trwale wpłynąć na debatę nad zmianami klimatu. Celem kampanii jest przyspieszenie zmian idących w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla.

W roku 2008 w programie Challenge Europe uczestniczy piętnaście krajów Europy: Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Ukraina. W każdym z nich w programie uczestniczy od 15 do 20 młodych liderów (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia), którzy pracują razem jako „Rzecznicy klimatu”, aby odkryć nowe sposoby redukcji zużycia węgla oraz nowe metody utylizacji.

W Polsce Rzecznikami klimatu zostali: Pamela Boeri, Michał Brennek, Małgorzata Cebula, Maciej Chowaniok, Marcin Fronia, Maciej Marcinek, Sabina Michalska, Kornelia Milczarek, Agata Nagrabska, Agnieszka Ozdoba, Robert Pełczyński, Krzysztof Piskorski, Maciej Smykowski, Marta Śmigrowska, Anna Żuk-Jankowska.

Każda grupa Rzeczników klimatu, w tym także Polscy Rzecznicy, wnoszą w projekt swoje umiejętności i pomysły wywodzące się z różnych doświadczeń. Grupy pracują w wielu dziedzinach, aby zgromadzić i opracować, a potem wybrać trzy konkretne propozycje. Ich pomysły w zamierzeniu będą miały potencjał by wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla poprzez zmiany w prawie, sposobie prowadzenia biznesu i ludzkim zachowaniu. Wymiernym efektem programu będzie nawiązanie współpracy przez dwustu lub więcej młodych liderów pracujących razem nad 42 konkretnymi rozwiązaniami.

Przez cały czas trwania programu British Council będzie aktywnym partnerem wielu organizacji w całej Europie: korporacji, organizacji pozarządowych, ekologicznych i akademickich. Partnerem strategicznym projektu w Polsce jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW. Partnerami projektu są także: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ARMAAG, firma ATMOTERM S. A., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Ochrony Środowiska, Fundacja Nasza Ziemia, Biblioteki Partnerskie British Council,  Fundacja RECAL.

Filozofia kampanii jest prosta: dokonać zmian poprzez współpracę, innowację, energię, pasję, zrozumienie i dzielenie się wiedzą.

Więcej informacji o projekcie na stronie

http://challengeeurope.britishcouncil.org/