Edukacja dla klimatu

Po raz pierwszy walka z zagrożeniem środowiska jakim jest globalne ocieplenie stała się wspólnym priorytetem dla przywódców politycznych całego świata a także obiektem powszechnej debaty prowadzonej przez media.

Najważniejszym narzędziem, które ma zagwarantować podjęcie skutecznych działań zapobiegających postępującemu ociepleniu a także służących adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu (UNFCC) wraz
z Protokołem z Kioto.

Polska ma zaszczyt aktywnie uczestniczyć w tym mechanizmie. W dniach 1-12 grudnia będziemy gościć w Poznaniu uczestników 14 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu wraz z 4 Sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto (COP4 / CMP 4).

Powstrzymanie globalnego ocieplenia może udać się jednak tylko wtedy, gdy podjęte zostaną praktyczne działania. Jedynie wspólny wysiłek nas wszystkich może przynieść skutek, a sukces zależy od każdego z nas. Konferencja w Poznaniu, to niezwykle ważne wydarzenie, jest też okazją do wzmożenia edukacji nt. globalnego ocieplenia i ochrony klimatu. Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem Przyrodniczym od kilku lat opracowuje i propaguje materiały edukacyjne, organizuje sesje naukowe i cykle wykładów poświeconych tematyce klimatu.

Wiele działań edukacyjnych podejmujemy wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami: British Council, Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz WWF Polska.

Naszym najważniejszym partnerem w działaniach edukacyjnych na rzecz ochrony klimatu jest British Council, który zaprosił nas do współpracy w  projekcie „Challenge Europe”.

Niniejsza zakładka Edukacja dla klimatu powstała dzięki British Council.

Banery w tej zakładce przedstawiają prace laureatów i uczestników XVII edycji Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Malarskiego: "Zmiany klimatu to nasze wyzwanie” organizowanego przez UNEP i firmę Bayer.