Wydziały prowadzące selektywną zbiórkę odpadówDobra praktyka na Wydziale Psychologii UW

Pani Elżbieta Bednarska (dyr. administracyjna) wprowadziła na Wydziale Psychologii, według własnego pomysłu, system segregacji odpadów. Na każdym piętrze wydziału znajduje się kilka zestawów do segregacji odpadów, a uruchomienie całego systemu okazało się stosunkowo niedrogie.

Pragniemy jak najszerzej promować przykład z Wydziału Psychologii. Mamy nadzieję że opisany przez nas proces wdrażania recyclingu zainspiruje studentów i pracowników administracyjnych na pozostałych wydziałach.

Pobierz przykład wprowadzania recyklingu na Wydziale Psychologii UW wraz z opisem kosztów (pdf)

Wydział Historyczny UW

Kolejnym wydziałem, który umieścił pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na UW jest Wydział Historyczny. Kolorowe i podpisane pojemniki zostały ustawione w widocznych miejscach na różnych piętrach budynku. Są już zapełniane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 
 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

W dniu 22 X 2008r. pojawiły się na trzech piętrach budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Również na zewnatrz budynku przygotowano kontenery do gromadzenia zebranych na Wydziale odpadów.

   


Kampus Główny UW

W drugiej połowie października 2008r. kosze pojawiły się w kilku budynkach na terenie Kampusu Głównego. Pojemniki do segregacji zostały ustawione m.in:
-  w Audytorium Maximum (poziom -1),
- w Szkole Języków Obcych,
- na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
- w budynku dawnego Centrum Informatycznego.Audytorium Maximum (pozom -1)Szkoła Języków ObcychWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznychbudynek dawnego Centrum InformatycznegoWydział Filozofii i Socjologii

W budynku Instytutu Socjologii również pojawiły się w widocznych miejscach oznakowane kosze do segregacji odpadów (październik 2008). 

 
Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii


Zachęcamy kolejne Wydziały UW do przyłączenia się do programu selektywnej zbiórki odpadów na Uniwersytecie Warszawskim!

* Prosimy o zgłaszanie
kolejnych budynków na adres mailowy:  refawarszawa@interia.pl