Edukacja ekologiczna w siłach zbrojnych

Bardzo ciekawe i unikatowe opracowania nt. świadomości środowiskowej oraz praktyki edukacji ekologicznej w siłach zbrojnych m.in. opis konkursów ekologicznych jako wspaniałego środka dydaktycznego rekomendowanego do stosowania w wojsku. Opracowania przygotowane przez dr Annę Kalinowską - pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.


Dokumenty:

Edukacja ekologiczna w wojsku w krajach należących do NATO
- Dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)

Stan edukacji ekologicznej w Siłach Zbrojnych RP

Prezentacja Konkursow Ekologicznych jako rekomendowanych w instrumentów edukacyjnych stosowanych w Polskich Siłach Zbrojnych