Ogólne wskazówki jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Zbiór cenych i praktycznych wskazówek dotyczącyh pracy edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi. Omówione zaostały między innymi zagadnienia nauczania osób ze zdiagnozowanymi: ADHD, nieopełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, dysfunkcją ruchowa, niedowidzeniem i niewidzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Magurskiego Parku Narodowego dot. usprawnień dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Edukacyjnym MPN Pobierz dokument pdf

Definiowanie niepełnosprawności i najczęściej stosowane klasyfikacje niepełnosprawności w Polsce Urszula Skrzypczak Pobierz

Znaczenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wiesława Latecka Pobierz

Ogólne zasady edukacji przyrodniczej i ekologicznej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Urszula Skrzypczak Pobierz

Podstawowe uwagi i informacje dotyczące pracy z uczniami z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD Urszula Skrzypczak Pobierz

Podstawowe uwagi i informacje dotyczące pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim Urszula Skrzypczak Pobierz

Podstawowe uwagi i informacje dotyczące pracy z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi Marek Jakubowski Pobierz

Podstawowe uwagi i informacje dotyczące pracy z uczniami z dysfunkcją ruchową Urszula Skrzypczak Pobierz

Przed przyjazdem grupy uczniów do centrum edukacji Bożena Żach, Urszula Skrzypczak Wiesława Latecka Pobierz

Co warto wiedzieć organizując pracę w grupach? Urszula Skrzypczak Pobierz

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej - Autor Wiesława Latecka
Pobierz plik