Scenariusze zajęć

Przygotowane przez międzynarodowy zespół zpecjalistów-metodyków scenariusze zajęć przygotowane specjalnie dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W dziale do pobrania sa scenariusze przygotowane przez Brytyjczyków, Bułgarów, Łotyszy, Polaków, Słowaków oraz Włochów.BRYTYJSKIE opracowane dla dzieci z dysleksją Pobierz
Nietoperz i ćma - zmysły zwierząt
Łańcuch pokarmowy.
Sztuka adaptacji
Eko-audyt
Międzynarodowy handel zasobami (Gra)
Statek kosmiczny Ziemia

BUŁGARSKIE opracowane dla dzieci niewidzących i słabo widzących Pobierz
Zagrożenia w sąsiedztwie Centrum Edukacji Ekologicznej (szkoły)
Zanim wyrzucisz śmieci
Życie w prostokącie

ŁOTEWSKIE opracowane dla dzieci z Zespołem Downa (aktywnościzawierają też wskazówki do pracy z dziećmi chorymi na powikłania Polio(choroby Heinego-Medina) Pobierz
Co to jest łąka?
Bogactwo gatunków roślin na łące
Mikro wędrówka po trawiastych dżunglach
Mapa dźwięków
Paleta kolorów
Sprytne kamuflaże – mimetyzm i mimikra

POLSKIE opracowane dla dzieci z ADHD Pobierz
W gościnie u naszych przyjaciół drzew. Spotkanie z pospolitymi gatunkami drzew
Po co nam drzewa?
Najpiękniejsza choinka
Horoskop drzew
Obserwacja pyłków kwiatostanów drzew pod mikroskopem
Zabawy na poznanie przestrzeni zmysłem dotyku
Zabawy na orientację

SŁOWACKIE – opracowane dla dzieci z powikłaniami Polio (choroba Heinego – Medina) Pobierz
Dlaczego wyrzucamy śmieci
Wykorzystanie opakowań i innych zużytych materiałów w zajęciach plastycznych – prezenty własnej roboty
Tworzymy reklamę

WŁOSKIE - opracowane dla dzieci cierpiących na tetraplegię (dzieci na wózkach z porażeniem czterokończynowym) Pobierz
Podobieństwa i różnice drzew
Pomiar hałasu