Informacja o projekcie Leonardo da Vinci

Zwiększenie dostępu do edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci finansowanym przez Komisję Europejską.Celem projektu jest: opracowanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, które ułatwiłyby dzieciom i młodzi [..]

czytaj dalej »

Scenariusze zajęć

Przygotowane przez międzynarodowy zespół zpecjalistów-metodyków scenariusze zajęć przygotowane specjalnie dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W dziale do pobrania sa scenariusze przygotowane przez Brytyjczyków, Bułgarów, Łotyszy, Pola [..]

czytaj dalej »

Ogólne wskazówki jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymii

Zbiór cenych i praktycznych wskazówek dotyczącyh pracy edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi. Omówione zaostały między innymi zagadnienia nauczania osób ze zdiagnozowanymi: ADHD, nieopełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, dysfunkcją ruchowa, niedowidzeniem i [..]

czytaj dalej »