Wykłady uniwersyteckie


Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym

zaprasza w semestrze letnim 2012/2013 na cykl wykładów:

RóŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA + …

Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce

Czwartki, godz. 16−18

Sala A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A

 

21.02. Dr Witold Lenart (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz UCBS, UW)

Różnorodność biologiczna + miejsce w ocenach oddziaływania na środowisko

28.02. Sławomir Trzaskowski (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych)

Różnorodność biologiczna + sztuka komunikacji społecznej

7.03.   Dr Rafał Wiśniewski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Różnorodność biologiczna +kulturowe ramy postaw i praktyk społecznych

14.03. Joanna Kalinowska (Centrum Nauki Kopernik)

Różnorodność biologiczna + „citizen science” – obywatelski udział w zbieraniu informacji o przyrodzie

21.03. Dr hab. Piotr Skubała, prof. UŚ (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)

Różnorodność biologiczna + potrzeba etyki ekologicznej

4.04.   Janina Kawałczewska (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku)

Różnorodność biologiczna + sukcesy i problemy Mazowsza Płockiego

11.04. Dr hab. Grzegorz Barczyk (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)

Różnorodność biologiczna + tajemnice podziemnej georóżnorodności

18.04. Dr Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich)

Różnorodność biologiczna + ułomności gospodarki przestrzennej

25.04. Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Różnorodność biologiczna + lasy i klimat

9.05.   Dr inż. Danuta Gajewska (Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, SGGW)

Różnorodność biologiczna + zasady zdrowego stylu życia

16.05. Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. IZ-PIB (Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW oraz Instytut Zootechniki PIB)

Różnorodność biologiczna + zjawisko biopiractwa

23.05. Anna Batorczak (UCBS, UW)

Różnorodność biologiczna + nieprzebrane zasoby internetu

6.06.   Dr Anna Kalinowska (UCBS, UW)

Różnorodność biologiczna + rola międzynarodowych organizacji ochrony przyrody
CYKL WYKŁADóW
"WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA"

Cykl wykładów otwartych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim od roku akad. 1991/92 jest adresowany do studentów uczelni warszawskich, nauczycieli, licealistów oraz innych osób zainteresowanych powyższą problematyką. Wykładowcami są wybitni specjaliści wywodzący się z UW, innych uczelni polskich i instytucji badawczych a także jednostek administracji centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Prezentują oni aktualną wiedzę i przykłady dobrych praktyk oraz wyniki najnowszych badań nad środowiskiem. Przedstawione wykłady zachowują indywidualny autorski styl prezentacji każdego z zaproszonych wykładowców.

Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym

zaprasza w semestrze letnim 2011/2012 na XX cykl wykładów ogólnouniwersyteckich:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

Czwartki, godz. 16−18

Sala A – Aula, CYKLOTRON – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5a (Kampus Ochota UW – wejście od ul. Pasteura lub od ul. Banacha-przy basenie, dalej prosto)

 

16.02.  Dr Joanna Maćkowiak-Pandera (Prezes ECCEEuropejskiego Centrum Klimatu i Środowiska)

Czy konsumując mniej możemy żyć lepiej?

23.02.  Dr Anna Kalinowska (UCBS, UW)

Jak zjeść ciastko i mieć ciastko: rozwój zrównoważony w myśl Konwencji o różnorodności biologicznej

1.03.    Dr Witold Lenart (UCBS, UW)

Energetyka odnawialna – czy zawsze zrównoważona?

8.03.    Bartłomiej Popczyk (PZŁ, Kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny)

Gospodarka łowiecka w dobie zrównoważonego rozwoju

15.03.  Mgr Kamil Kwiatkowski (Wydział Fizyki, UW)

O zgazowaniu biomasy, czyli jak zmienić odpady w cenne źródło energii?

22.03.  Dr Mariusz Majdański (Instytut Geofizyki PAN)

Gaz łupkowy – czy czeka nas przewrót w energetyce?

29.03.  Dr Krzysztof Kafel (MEN)

Zrównoważony rozwój w nowej podstawie programowej polskiej szkoły

5.04.    Filmy prezentujące przykłady zrównoważonego rozwoju

12.04.  Anna Batorczak (UCBS, UW)

Czy możemy pozazdrościć? Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w systemie szkolnym Wielkiej Brytanii

19.04.  Prof. dr hab. Inż. Andrzej Kulig (Wydział Inżynierii Środowiska, PW)

Bezpieczeństwo ekologiczne a uciążliwości aerosanitarne

26.04.  Dr hab. inż. Adam Cenian, prof. IMP PAN (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)

Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate?

10.05.  Red. Elżbieta Strucka (Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS).

Rozwój zrównoważony w mediach, czyli o nieśmiertelnych żabkach i motylkach

17.05.  Marek Borowski (Prezes Federacji Polskich Banków Żywności)

Konsumuj w sposób zrównoważony – nie marnuj jedzenia

24.05.  Dr Przemysław Żelazowski (Forestry Department, FAO – ONZ)

Lasy w negocjacjach klimatycznych: perspektywa kosmiczno-subiektywna

31.05.  Prof. dr hab. Jerzy Śleszyński (Wydział Nauk Ekonomicznych, UW)

Mierniki i wskaźniki rozwoju zrównoważonego
Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym

zaprasza w semestrze letnim 2010/2011 na XIX cykl wykładów ogólnouniwersyteckich:

Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Biznes i organizacje pozarządowe na drodze do zrównoważonego rozwoju

Czwartki, godz. 16−18, sala nr 1138, Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, (I piętro)


17.02.  Dr Witold Lenart (UCBS, UW), dr Anna Kalinowska (UCBS, UW)

Biznes i organizacje pozarządowe w ochronie środowiska – niezbędni partnerzy

24.02.  Krzysztof Lenart (Budimex)

Ekologiczne zapory drogowe

3.03.    Dr Janusz Ostapiuk (Europejska Platforma Recyklingu)

Odpady elektroniczne – biznes czy kłopot

10.03.  Barbara Lewicka-Kłoszewska (Fundacja Banku Ochrony Środowiska)

Działanie fundacji korporacyjnej jako forma społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola Fundacji BOŚ w promowaniu zdrowego stylu życia

17.03.  Iwona Sarachman (TESCO)

Ochrona środowiska w TESCO

24.03.  Dr Rafał Serafin (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska)

Budowanie partnerstwa dla rozwoju zrównoważonego – praktyczne doświadczenia

31.03.  Dr Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego)

Zrównoważony rozwój w biznesie – źródło szans i przewagi

konkurencyjnej czy wymuszony obowiązek

7.04.    Robert Kęder (Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju)

Edukacja ekologiczna jako biznes

14.04.  Michał Miazga (Regionalne Centrum Ekologiczne. Polskie Biuro REC)

Drogi i bezdroża międzynarodowej współpracy w ochronie środowiska.

Doświadczenia REC Polska

21.04.  Dr Witold Lenart (UCBS, UW)

Czy rzemiosło może być ekologiczne?

5.05.    Dr Anna Kalinowska (UCBS, UW)

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN – razem

w poszukiwaniu pragmatycznych rozwiązań

12.05.  Dr Wojciech Nowicki (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska)

Tajniki fundacji ekologicznych

19.05.  Maria Andrzejewska (UNEP/GRID-Warszawa)

Inicjatywa GRID platformą współpracy 
na rzecz wypełniania misji
Programu
ONZ ds. Środowiska (UNEP)

26.05.  Jan Okulicz (Toyota Motor Poland)

Jak koncern Toyota sprzyja środowisku

2.06.    Dr Andrzej Tyszecki (Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT)

Współczesne doradztwo ekologiczne 

Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym

zaprasza w semestrze letnim 2009/2010 na XVIII cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach

pod patronatem Ministra Środowiska i Polskiego Komitetu UNESCO


Czwartki, godz. 16−18, sala nr 1138, Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, (I piętro)


18.02.   Dr Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska. Szkoła Wyższa TWP)

Obszary chronione jako forma zarządzania różnorodnością biologiczną

25.02.   Gerard Sawicki (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

Ptaki jako dobry wskaźnik jakości życia

4.03.     Dr Anna Kalinowska (UCBS, Uniwersytet Warszawski)

Dla trwałości życia – różnorodność biologiczna a dobrostan ludzkości

11.03.   Anna Batorczak (UCBS, Uniwersytet Warszawski)

Wyjdźmy w plener. Międzynarodowe programy edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej

18.03.   O. Dr Stanisław Jaromi (Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu)

Różnorodność biologiczna „po Bożemu” w działaniach ekologów franciszkańskich

25.03.   Ilona Morżoł (Polski Komitet UNESCO)

Ochrona różnorodności biologicznej i kulturowej na obszarach dziedzictwa ludzkości UNESCO

1.04.     Wojciech Doroszewicz (Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

Ameryka Łacińska – różnorodność życia

15.04.   Prof. dr hab. Lech Płotkowski (Wydział Leśny, SGGW)

Ekonomiczny wymiar różnorodności biologicznej w lasach

22.04.   Dr hab. Mirosław Nakonieczny (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)

Uratowane ogniwo – wkład badań ekotoksykologicznych w program restytucji niepylaka apollo
w Pienińskim Parku Narodowym

29.04.   Elżbieta Priwieziencew  (Społeczny Instytut Ekologiczny)

Kurpiowski model rolniczej bioróżnorodności. Rolnicza różnorodność biologiczna jest atutem polskiego rolnictwa.

6.05.     Prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska (Instytut Biologii, Akademia Podlaska) i Uczniowie:
Dr hab. Krzysztof Lewandowski (Akademia Podlaska), dr Andrzej Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)

Wpływ wybranych gatunków małży na różnorodność biologiczną ekosystemów wodnych

13.05.   Dr Roman Muranyi (Muzeum Pałac w Wilanowie)

Rola ogrodów botanicznych i banków genów w zachowaniu różnorodności biologicznej rodzimej flory

20.05.   Dr Bogdan Jaroszewicz (Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna,

             Uniwersytet Warszawski)

Obcy w natarciu – mechanizmy i ekologiczne skutki inwazji roślinnych

27.05    Dr Witold Lenart (Wydział Geografii, Uniwersytet Warszawski)
            
Różnorodność biologiczna w procedurach ocen oddziaływania na środowisko

Wykłady zorganizowane przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym

zaprasza w semestrze letnim 2008/2009 na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii

i ochrony środowiska

Czwartki, godz. 16−18

Sala nr 1138, Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93 (I piętro)

19.02.              Witold Lenart (Uniwersytet Warszawski, UCBS)

                        Meandry promocji technologii proekologicznych

26.02.             Przemysław Czajkowski (Koordynator Krajowy Programu Małych Grantów GEF)

                        Rola Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) w ochronie przyrody i wzmacnianiu udziału społecznego

 5.03.               Maria Osińska (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.)

                        Efektywność energetyczna dla klimatu

12.03.              Jacek Skorupski (Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.)

                        Środowiskowe aspekty budowy dróg ekspresowych w rejonie Warszawy

19.03.              Krzysztof Jakubowski (Komitet Planeta Ziemia PAN)

                        Ochrona dziedzictwa geologicznego Ziemi

26.03.                          Bogdan Kazimierski (Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna)

                        Zasady ochrony wód podziemnych w Polsce

02.04.              Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej)

                        Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywy


16.04.             Anna Batorczak (Uniwersytet Warszawski, UCBS) - Gospodarka odpadami – założenia prawne a rzeczywistość - kliknij aby pobrać prezentację Power Point


23.04.              Ludwik Ryncarz (dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego)

Nowe wyzwania dla parków krajobrazowych

30.04.              Polskie parki narodowe w kamerze filmowej – pokaz filmów

 7.05.               Grażyna Rokicka (Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich)

Konsumpcja zrównoważona – możliwości i prawa konsumentów


14.05.        Hanna Soszka (Instytut Ochrony Środowiska)

Stan i ochrona wód powierzchniowych w Polsce -  kliknij aby pobrać prezentację power point


21.05.              Jacek Jezierski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju)

                        Prace geologów – szkodzą czy chronią środowisko?

28.05.              Marta Kuzawińska (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

                        Zagadnienie jakości w administracji – krajowe i unijne inicjatywy a jakość zarządzania środowiskiem - kliknij aby pobrać pdf

4.06.                Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski, UCBS)

                        Ochrona różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej – inicjatywa „Odliczanie do 2010 roku” i … co dalej?

Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym
zaprasza w semestrze letnim 2007/2008 na cykl wykładów:
Wybrane zagadnienia z ekologii
i ochrony środowiska


Czwartki, godz. 16−18
Sala nr 3012 (aula im. prof. Romana Kozłowskiego), III piętro, Wydział Geologii UW,
ul. Żwirki i Wigury 93


28.02. Dr Witold Lenart (Uniwersytet Warszawski, UCBS)
Jak chronić ład na Ziemi?

6.03. Mgr Andrzej Piotrowski (fotografik, podróżnik)
Problemy ochrony przyrody i środowiska na Dalekim Wschodzie Rosji

13.03. Prof. dr hab. Konrad Waloszczyk (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Technika wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - punkt widzenia filozofa

27.03. Dr inż. Sławomir Potempski (Instytut Energii Atomowej w Świerku)
Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowymi zagrożeniami środowiska

3.04. Mgr inż. Władysław Skalny (prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody)
Czy po osiemdziesięciu latach największa organizacja ekologiczna
w Polsce jest nadal młoda?

10.04. Dr Hanna Machińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji)
Prawo ochrony środowiska a prawa człowieka

17.04. Dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski, UCBS)
Świat bez człowieka − rozważania nie tylko futurologiczne

24.04. Prof. dr hab. Andrzej Richling (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i studiów Regionalnych)
Krajobraz i przestrzeń

8.05. Dr Grzegorz Barczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii)
Zmiany klimatu − okiem geologa

15.05. Dr William Couch (Uniwersytet Warszawski, UCBS)
Kopalnie diamentów, Indianie i problemy ochrony środowiska oraz praw człowieka na dalekiej północy Kanady

29.05. Dr Adam Hibszer (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi)
Konflikty w parkach narodowych i sposoby ich zażegnywania − wybrane przykłady

5.06. Dr Lech Łobocki (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska)
System zarządzania jakością powietrza
UWAGA! Wybór wykładów z lat 2004-2007 ukazał się niedawno w formie książkowej.
Zapraszamy do lektury. 


semestr letni 2006/2007

Program wykładów 2007

22 II Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – zmniejszanie barier społecznych

1 III Jerzy Iwanicki
Czym jest i czym powinna być gospodarka wodna

8 III Janusz Żelaziński (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)
Mity gospodarki wodnej

15 III Andrzej Kraszewski (Politechnika Warszawska)
Rozwój zrównoważony a długość cyklu życia technicznego niektórych dóbr konsumpcyjnych

22 III Krzysztof Kafel (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
W gąszczu definicji ekorozwoju

29 III Krzysztof Kamieniecki (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
Zrównoważony rozwój w opiniach Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

5 IV Jerzy Radziejowski (Wszechnica Polska)
Jak tworzenie terenów chronionych sprzyja lokalnemu rozwojowi

12 IV Ilona Morżoł (Polski Komitet ds. UNESCO)
Rola organizacji międzynarodowych w DEZR na przykładzie UNESCO

19 IV Stanisław Wilczkowiak (B. przedstawiciel CCMS/NATO)
Środowisko a bezpieczeństwo

26 IV Wojciech Jankowski (TPP Pro Natura)
Konflikty związane z ochroną dolin rzecznych

10 V Marcin Ryszkiewicz (Muzeum Ziemi PAN)
Antropogeneza a biogeneza. Człowiek na Ziemi

17 V Janina Kawałczewska (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku)
Rozwój zrównoważony w powiecie

24 V Ewa Rembiałkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Czy warto kupować żywność z gospodarstwa ekologicznego

31 V Sa’eed Bawa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Nadmierna konsumpcja żywności, szczególnie wysoce przetworzonej a powstawanie chorób cywilizacyjnych

*Witold Lanart (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)
Pierwszeństwo energii pierwotnej w budownictwie

** Anna Batorczak (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)
Wskaźniki Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


semestr letni 2005/2006 - ZARZĄDZANIE

23 II Dr Witold Lenart (Uniwersytet Warszawski)
Zarządzanie środowiskiem czy ochroną środowiska

2 III Dr Andrzej Kassenberg (Instytut naRzecz Ekorozwoju)
Prognozy oddziaływania na Środowisko dokumentów strategicznych jako instrumentów zarządzania środowiskiem

9 III Prof.dr hab. Stefan.Z.Kozłowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zarządzanie środowiskiem w świetle polityki Unii Europejskiej

16 III Dr Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska Szkoła wyższa TWP)
Rozprzestrzenianie się miast - czy można zarządzać przestrzenią miejską

23 III Prof. dr hab. Leszek Marks (Państwowy Instytut Geologiczny)
Wykorzystanie kartograficznej bazy danych geologicznych do zarządzania powierzchnią terenu

30 III Dr Tomasz Zapaśnik (Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
Autostrady - "długi" problem zarządzania środowiskiem

6 IV Dr hab. Lech Płotkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Leśnictwo w idei zrównoważonego rozwoju

20 IV Mgr Krzysztof Piskorski (Uniwersytet Warszawski)
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych

27 IV Dr Marek Dudyński (Modern Technology on Filtration, Warszawa)
Spalanie i zgazowywanie odpadów stałych

4 V Dr Teresa Ozimek (Uniwersytet Warszawski)
Ekologiczne metody w gospodarowaniu i ochronie wód

11 V Dr hab. Paweł Dobak (Uniwersytet Warszawski)
Geologiczne systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem

18 V Mgr Janina Kawałczewska (Starostwo Powiatowe w Płocku)
Zarządzanie środowiskiem z perspektywy powiatu

25 V Dr hab.inż. Mieczysław Ostojski (Ministerstwo środowiska)
Zarządzanie lasem - okiem praktyka

1 VI Mgr inż.Sławomir Fiedukowicz (Nadleśnictwo Celestynów)
Ekologiczne metody w gospodarowaniu i ochronie wód

8 VI Dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
Komunikacja ze społeczeństwem - delikatny klucz do zarządzania środowiskiem

Dr Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP)
Problemy z wdrażaniem sieci Natura 2000

Mgr Anna Batorczak, Dr Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem Przyrodniczym)
Co nowego w edukacji – globalna edukacja rozwojowa i edukacja dla zrównoważonego.

Magdalena Cheda (Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwo Środowiska)
Strategia EKG ONZ dotycząca Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


semestr letni 2004/2005 - ZMIANY KLIMATU

17 II Dr Krzysztof Markowicz (Uniwersytet Warszawski Instytut Geofizyki)
Rola aerozoli w procesach klimatycznych


24 II Mgr Tadeusz Burger (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego -percepcja zmian klimatycznych

3 III Red. Sławomir Trzaskowski (Nowe Życie Gospodarcze)
Rola mediów w kształtowaniu modelu konsumpcji w kontekście zmian klimatycznych

10 III Dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)
Dla kogo lepiej dla kogo gorzej - obserwowany i przewidywany wpływ zmian klimatu na przyrodę ożywioną

17 III Mgr Beata Ciszewska (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska)
Powiązanie "Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu" z innymi globalnymi
konwencjami w polskim systemie zarządzania środowiskiem


31 III Dr Janusz Radziejowski (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Bogata Północ i biedne Południe - polityka globalna a gazy cieplarniane

7 IV Dr Anna Liro (Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody)
Wpływ zmian klimatu na rolnictwo

14 IV Prof. dr hab. Jan Szyszko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Architektury Krajobrazu)
Zasoby przyrodnicze Polski a "Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian klimatu" - fakty i mity

21 IV Dr Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
Polityka klimatyczna państwa z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju - okiem instytucji pozarządowych

28 IV Prof. dr hab. Zbigniew Brzózka (Politechnika Warszawska Katedra Chemii Analitycznej)
Gazy cieplarniane okiem chemika

5 V Mgr Anna Batorczak, dr Witold Lenart (Uniwersytet Warszawski Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)
O globalnym ociepleniu w edukacji na różnych poziomach nauczania

12 V Mgr Anna Paczosa, Mgr Agnieszka Sosnowska (Ministerstwo Środowiska)
Polskie nadzieje na handel emisjami

19 V Dr Sarah Mander (Tyndall Centre for Climate Change, Wlk Brytania)
Zmiany w strukturze i sposobie funkcjonowania miast w dobie globalnego ocieplenia


semestr letni 2003/2004 - RóŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Prof. dr hab. Roman Andrzejewski
Różnorodność biologiczna. Dlaczego chronić?

Mgr Nina Dobrzyńska
Ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich w Polsce

Dr Witold Lenart
Globalne ocieplenie - nieustanne kontrowersje

Mgr Andrzej Weigle
Różnorodność biologiczna. Jak chronić?

Dr Krzysztof E. Skóra
Dlaczego giną gatunki fauny i flory Bałtyku?

Andrzej Kruszewicz - M.O. Zoologiczny w Warszawie
Rola ogrodów zoologicznych w ochronie różnorodności biologicznej

Dr Annna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
Edukacja - komunikacja - świadomość. Społeczne formy wspierania międzynarodowych konwencji dotyczących środowiska

Jacek Engel (WWF Polska)
Rozwój zrównoważony Doliny Wisły? Inicjatywy WWF

Dr Hanna Werblan-Jakubiec (Uniwersytet Warszawski)
Rola ogrodów botanicznych, w zachowaniu różnorodności biologicznej

Dr Witold Lenart (Uniwersytet Warszawki)
Aktualne problemy zarządzania środowiskiem w Polsce, w warunkach przystąpienia do UE

Dr inż. Bogdan Jaroszewicz (Bialowieski Park Narodowy)
Białowieski Park Narodowy i inne polskie obiekty na liście UNESCO

Dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawskie), dr Zenon Tederko (Biuro IUCN na Europę Centralną)
Odliczanie do 2010. Europejska Inicjatywa Ochrony Różnorodności Biologicznej w programach Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)

Dr Konrad BAjer (Uniwersytet Warszawski)
Co ma fizyka do różnorodności i świata ptaków?