Strategia EKG dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju