Ważne adresy internetowe

Ważne adresy internetowe

Zamieszczone poniżej adresy stron internetowych, zebrane w kategorie, mogą być pomocne w prowadzeniu zajęć z edukacji dla rozwoju zrównoważonego.

Mamy nadzieję, iż zebrane dane, okażą się cennym i przydatnym źródłem informacji, choć z pewnością nie wyczerpują bogatej oferty internetowej. Planujemy jednak systematyczne rozbudowywanie i ulepszanie tej bazy.

Znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych i użytecznych informacji, co zachęci Państwa do częstszego surfowania po "zielonej sieci"


Instytucje państwowe i organizacje ekologiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Środowiska

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Lasy Państwowe

Krajowy Zarząd Parków Narodowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Badawczy Leśnictwa

Państwowy Instytut Geologiczny

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (m.in. Natura 2000)

Centrum Badań Ekologicznych PAN

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Centrum Gospodarki Odpadami, Instytut Mechanizacji Budownictwa i górnictwa Skalnego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Serwis informacyjny organizacji pozarządowych (szklenia, kampanie i wydarzenia ekologiczne)

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Fundacja EkoFundusz

Fundacja Nasza Ziemia – krajowy koordynator akcji "Sprzątanie Świata"

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

UNDP Polska

GEF Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce

Instytut na rzecz Ekorozowoju

Liga Ochrony Przyrody

Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny

Polska Zielona Sieć

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

REC Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią - polskie biuro

Stowarzyszenie "Forum Opakowań Szklanych"

UNEP/GRID Centrum Informacji o Środowisku

Ekoportal.pl Centrum Informacji o Środowisku

Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)

WWF Polska

TNZ Towarzystwo na Rzecz Ziemi

REFA - Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu