Ważne instytucje dla edukacji dla rozwoju zrównoważonego

Dane kontaktowe do najważniejszych w Polsce instytucji, które swoją dzialnością  wspierają edukację ekologiczną: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. (0-22) 34-74-100 lub (0-22) 52-24-100
internet: www.men.home.pl

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (0-22) 57 92 471; fax: (0-22) 57 92 473
e-mail: deipzr@mos.gov.pl
internet: www.mos.gov.pl/edu

Centrum Informacji o Środowisku
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. +48 22 57 92 215; faks: +48 22 57 92 215
e-mail: centrum@cios.gov.pl
internet: www.ekoportal.pl

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
tel: centrala (0-22) 45-90-000; (0-22) 45-90-001
informacja (0-22) 45-90-100; fax: (0-22) 459 01 01
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
internet: www.nfosigw.gov.pl

CENTRALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel. (0-22) 345-37-00; fax (0-22) 345-37-70
e-mail: codn@codn.edu.pl
internet: www.codn.edu.pl