Ważne instytucje dla edukacji dla rozwoju zrównoważonego

Dane kontaktowe do najważniejszych w Polsce instytucji, które swoją dzialnością  wspierają edukację ekologiczną: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz centralnego Ośrodk [..]

czytaj dalej »

Centra Edukacji Ekologicznej

Dane kontaktowe Centrów Edukacji Ekologicznej w: Falentyjankach, Ełku, Giżycku, Kwidzynie, Bełchatowie, Przysieku, Dorożkach, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Masłowie, Płocku, Warszawie, Elblagu, Szymbarku, Górznie, Skokołowie Podlaskim, Krośnie, Bydgoszczy, Rogoźniku, [..]

czytaj dalej »

Ważne adresy internetowe

Ważne adresy internetowe Zamieszczone poniżej adresy stron internetowych, zebrane w kategorie, mogą być pomocne w prowadzeniu zajęć z edukacji dla rozwoju zrównoważonego. Mamy nadzieję, iż zebrane dane, okażą się cennym i przydatnym źródłem informacji, choć z pewnością nie wyczerpują bogatej oferty [..]

czytaj dalej »