Różne

Zbiór bezpośrednich linków do internetowych źródeł wiedzy m.in: encyklopedii, słowników, map, czasopism, bibliotek, portali itp. warto z nich korzystać, ponieważ są zwykle bezpłatnym źródłem informacji, jednak nie należy zapominać o weryfikacji znalezionych w nich informacji.

Encyklopedie, słowniki, mapy
Encyklopedia Hydrologii
WIEM -Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
Netopedia
Encyklopedia Internetu i Nowych Technologii

WielkaEncyklopedia PWN
Wikipedia
Wolna encyklopedia

Elektronicznypolsko-angielsko-polski słownik i tłumacz online
Słownikpolsko-angielski, angielsko-polski
Słownikwyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
WirtualnyWszechświat
Educypedia
Encyklopedia edukacyjna

MapyNational Geographic
Mapa Polski z planami miastMuzea Przyrodnicze…
MuzeumArcheologiczne w Biskupinie
MuzeumArcheologiczne w Gdańsku
PaństwoweMuzeum Etnograficzne w Warszawie
MuzeumEtnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
OrawskiPark Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
MuzeumGeologiczne PIG w Warszawie (patrz: Linkoteka geologiczna)
Muzeum Geologiczne ING PAN Kraków
MuzeumGeologiczne Instytut Nauk o Morzu w Szczecinie
MuzeumLasu i Drewna SGGW
AkwariumGdyńskie Morski Instytut Rybacki Gdyni
Muzeum Przyrodnicze PAN w Krakowie
MuzeumPrzyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum iInstytut Zoologii PAN
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
Muzeum Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w KazimierzuDolnym
MuzeumWsi Radomskiej
Muzeum Wsi Słowińskiej Oddział Muzeum Pomorza Środkowego wSłupsku
MuzeumZiemi PAN w Warszawie
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (patrz: Skansen Górniczy„Królowa Luiza”
Planetariumi Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Młodzieżowe obserwatorium astronomiczne w Niepołomicach


Biblioteki
BibliotekaNarodowa
Biblioteka sieciowa
Wielka Internetowa Biblioteka Nauczyciela
PolskaBiblioteka Internetowa


Biuletyny, gazety i czasopisma
Baza danych czasopism podejmujących na swoich łamach tematyochrony środowiska, przyrody, tematykę leśną oraz dzienników i czasopismwydających tzw. wkładkę ekologiczną www.mos.gov.pl (patrz materiały informacyjne)

Biologia w Szkole
DzikieŻycie (Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot)
EKOświat
Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny

Ekoprofit (miesięcznik)
Gazeta Wyborcza
Gospodarka Wodna (miesięcznik)
Prawoi Środowisko (kwartalnik)
PrzeglądKomunalny (miesięcznik)
Środowisko(dwutygodnik)
Trybuna Leśnika
Wprost
ZielonaSieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy
ZieloneBrygady

Pozostałe strony w języku polskim
Środowisko dlaEuropejczyków Kwartalnik wydawany przez Generalną Dyrekcję ds. ŚrodowiskaKomisji Europejskiej
MinisterstwoŚrodowiska (strony tematyczne – ochrona powietrza)
WWF Polska –Światowy Fundusz na rzecz Ochrony Dzikiej Przyrody – informacje o prowadzonychprzez organizację kampaniach na rzecz ochrony klimatu.
BIOMASA – Portal edukacyjny, zawiera informacje ozmianach klimatu.
Europejska Agencja Środowiska (Informacjedotyczące poprawy środowiska Europy)
ESPERE - InternetowaEncyklopedia Klimatologiczna. Zbudowana z 10 działów tematycznych. Każdy z nichzawiera 6-8 pakietów edukacyjnych, opracowanych osobno dla poziomu gimnazjum iliceum
Biuro wykonawczeKonwencji Klimatycznej
Strona o programach klimatycznychrealizowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.