Europejskie organizacje zajmujące się edukacją ekologiczną

Linki do stron internetowych organizacji, z którymi Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem Przyrodniczym współpracowało lub współpracuje. Warto zajrzeć na te strony i zobaczyć jak inne narodowości radzą sobie z zagadnieniem edukacji ekologicznej. Być może zaczerpnąć coś dla siebie?

Dziecięca Szkoła Środowiskowa(Łotwa)
Rada Studiów Terenowych (Wielka Brytania)
Słowacka Agencja Środowiskowa (Słowacja)
”ToJest Moje Środowisko” (Bułgaria) TIME
”Valledei Casali”spółka z o.o. (Włochy)
KatalońskieStowarzyszenie Edukacji Środowiskowej (Hiszpania)