Instytucje państwowe i organizacje ekologiczne

Bezpośrednie linki do wielu ważnych instytucji wspierających edukację ekologiczną. W dziele także linki do stron instytucji prowadzących lub dysponujących danymi środowiskowymi, m.in.: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Gologicznego, Ligi Ochrony Przyrody i wielu innych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
MinisterstwoŚrodowiska
CentralnyOśrodek Doskonalenia Nauczycieli
LasyPaństwowe
KrajowyZarząd Parków Narodowych
NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
InstytutOchrony Środowiska
InstytutEkologii i Terenów Uprzemysłowionych
InstytutMeteorologii i Gospodarki Wodnej
InstytutBadawczy Leśnictwa
PaństwowyInstytut Geologiczny
InstytutOchrony Przyrody PAN w Krakowie (m.in. Natura 2000)
CentrumBadań Ekologicznych PAN
InstytutGospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
CentrumGospodarki Odpadami, Instytut Mechanizacji Budownictwa i górnictwa Skalnego
GłównyInspektorat Ochrony Środowiska
Serwisinformacyjny organizacji pozarządowych (szklenia, kampanie i wydarzenia
ekologiczne)
BiuroWspierania Lobbingu Ekologicznego
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
FundacjaEkoFundusz
FundacjaNasza Ziemia – krajowy koordynator akcji "Sprzątanie Świata"
FundacjaPartnerstwo dla Środowiska
UNDPPolska
GEF Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce
Instytutna rzecz Ekorozowoju
LigaOchrony Przyrody
PolskiKlub Ekologiczny - Zarząd Główny
Polska Zielona Sieć
PolskieTowarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Pracowniana Rzecz Wszystkich Istot
RECRegionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią - polskie biuro
Stowarzyszenie"Forum Opakowań Szklanych"
UNEP/GRID
Centrum Informacji o Środowisku

Ekoportal.pl Centrum Informacji o Środowisku
Światowa UniaOchrony Przyrody (IUCN)
WWF Polska
TNZ Towarzystwo na Rzecz Ziemi
REFA - Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu