Edukacja dla dorosłych - szkolenie nt. Zrównoważonego Rozwoju

Materiały szkoleniowe (w angielskiej wersji językowej) powstały w ramach projektu Unii Europejskiej programu Sokrates/Grundtvig. W projekcie uczestniczyły instytucje edukacyjne z: Polski, Danii, Irlandii, Portugalii Wielkiej Brytanii i Węgier. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.efsadulteducation.org