Sześć modułów edukacyjnych nt. Zrównoważonego Rozwoju

W uzupełnieniu do materiałów szkoleniowych nt. Zrównoważonego Rozwoju opracowanych w międzynarodowym projekcie Unii Europejskiej programu Grundtvig przygotowaliśmy zestawienie materiałów uzupełniających. Materiały zostały zebrane w formie 6 modułów komplementarnych z modułami zawartymi na stronach szkolenia programu Grundtvig: www.efsadulteducation.org

Każdy z prezentowanych poniżej modułów składa się z wykładu (pochodzącego z cyklu otwartych wykładów „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska” organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym) oraz scenariusza lekcji.

6 modułów edukacyjnych, komplementarnych do szkolenia nt. Zrównoważonego Rozwoju projektu UE Grundtvig zostało opracowanych dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  1. Wprowadzenie do Zrównoważonego Rozwoju.

Wykłady
Krzysztof Kafel: W gąszczu definicji zrównoważonego rozwoju (2007r.)
Scenariusz lekcyjne

Pojęcie zrównoważonego rozwoju

  1. Mechanizmy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne wpływające na funkcjonowanie globalnego systemu. Ich wzajemna zależność.

Wykład
Stefan Kozłowski: Zarządzanie środowiskiem w świetle polityki Unii Europejskiej (2006r.)
Scenariusz lekcyjny

Porozmawiajmy o tym

  1. Wpływ człowieka na środowisko

Wykłady
Andrzej Kassenberg: Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych jako instrument zarządzania środowiskiem (2006r.)
Scenariusze lekcyjne

Czy nasza szkoła wpływa na środowisko?

  1. Przyczyny destrukcyjnych działań cywilizacyjnych (na przykładzie globalnego ocieplenia)

Wykład
Witold Lenart: Globalne ocieplenie – nieustanne kontrowersje (2004r.)
Scenariusz lekcyjny

Dlaczego mówimy globalne zmiany klimatu

  1. Znaczenie indywidualnych działań w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykład
Anna Kalinowska: Komunikacja ze społeczeństwem – delikatny klucz do zarządzania ochroną środowiska (2006r.)
Scenariusz lekcyjny

Kalkulator. Policz ile Twoja rodzina zużywa energii

  1. Rola działań lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

Wykład
Ewa Rembiałkowska: Czy warto kupować żywność z gospodarstwa ekologicznego (2007r.)
Scenariusz lekcyjny

            My też możemy chronić klimat