Edukacyjna, międzynarodowa gra internetowa Carbon Game

Carbon Game to nowe narzędzie multimedialne przeznaczone do nauczania nt. zmian klimatu i handlu pozwoleniami na emisję CO2.

Gra jest rezultatem projektu Unii Europejskiej finansowanego z funduszu SOCRATES/ Minerva pt.: Utworzenie europejskiej platformy dla nauczania systemem eLearning (Real Time eLearning for Pan–European Classroom).

Poza Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym biorą w nim udział instytucje zajmujące się edukacją dla zrównoważonego rozwoju z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Włoch i Hiszpanii oraz Cypru i Bułgarii.