Ilość materiałów edukacyjnych odnoszących się do różnych aspektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju zwiększa się w ogromnym tempie. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, materiałów edukacyjnych zamieszczanych w Internecie. Wiele z nich ma bardzo atrakcyjną formę i stwarza możliwości zaangażowania uczniów. Jednak dotarcie do tych materiałów dla zapracowanych nauczycieli i edukatorów może być trudne, stąd nasz pomysł na Multimedia w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – płytę, która choć do pewnego stopnia oferowałaby przegląd materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie i na płytach CD.  

Na naszej płycie osobno wyróżniliśmy materiały dotyczące ochrony klimatu. Z uwagi na znaczenie, zasięg i aktualność problemów związanych z globalnym ociepleniem i ochroną klimatu, ta tematyka jest obecnie często podejmowana, a oferta edukacyjna jest bardzo różnorodna i bogata. Nie ograniczamy się jedynie do przedstawienia „spisu” dostępnych materiałów i narzędzi edukacyjnych, ale przedstawiamy również własne materiały opracowane na potrzeby kampanii ZeroCarbonCity prowadzonej przez British Council. Mamy nadzieje, że w ten sposób przyczynimy się szerszego spojrzenia na tę problematykę i ułatwimy korzystanie z innych dostępnych materiałów edukacyjnych.

Kalendarz ekologiczny prezentowany na tej płycie zawiera opis „świąt ekologicznych”  oraz adresy odpowiednich stron internetowych, na których można znaleźć więcej informacji i materiałów edukacyjnych.

Ostania pozycja to wykaz materiałów edukacyjnych wydanych w ostatnich latach na CD Romach.